Adana Avukat İsmail Sari
Avukat İsmail Sarı
 
II-CEZA MEVZUATINDAN DOĞAN HAKLANIZ
I-SUÇ ŞÜPHESİ İLE YAKALANMA HALİNDE HAKLARINIZ
   
C.M.K.Madde 147

    1-İfadeniz alınması sırasında kimliğinizle ilgili bilgileri doğru bildirmek zorundasınız.
    2-Size yüklenen suçun anlatılması gereklidir. Anlatılmamış ise anlatılmasını isteyiniz.
    3-Size yüklenen suçla ilgili olarak, bir müdafii(avukat) seçme hakkınız olduğu, bu avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğinizin, hatırlatılması gereklidir.
    4- Eğer ki o an için bir avukat seçme imkânınız olmadığı takdirde, o yer barosuna üye bir avukat görevlendirileceğinin de bildirilmesi gerekir.
    5-Yakınlarınıza yakalandığınızın haber verilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
    6-Delillerinizin toplanmasını isteme hakkına sahipsiniz.
    7-Vermiş bulunduğunuz ifadenin mutlaka yazılı hale getirilmesinden sonra imzalamadan önce mutlaka okuma hakkınız olduğunu, söylemediğiniz beyanların tutanakta yer alması halinde, bu beyanlar tutanaktan çıkarılmadan, tutanağı imzalamama hakkına sahip olduğunuzu biliniz.
    8-Size yüklenen suçla ilgili olarak, susma hakkınız olduğunu ve avukatınızla görüşmeden ifade vermek zorunda olmadığınızı biliniz.

    ZORUNLU OLARAK AVUKATIN HUKUKİ YARDIMINDAN YARARLANILACAK HALLER
   
    C.M.K Madde 150
    1- Şüpheli veya sanık olarak, bir avukat seçebilecek durumda olmadığınızı ve bir avukatın hukuki yardımından yararlanmak istediğinizde
Barodan görevlendirilen avukat gelip ifadenizde bulunmadan ifade vermeme hakkına sahipsiniz.
    2- Şüpheli veya sanık olarak on sekiz yaşını doldurmamış iseniz siz, istemeseniz de size avukat görevlendirilecektir.
    3-Şüpheli ve sanık olarak sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl iseniz siz istemeseniz de size avukat görevlendirilecektir.

    4- Şüpheli ve sanık olarak size yükletilen suçun üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren bir suç ise; siz istemeseniz de size bir avukat görevlendirilecektir.

    Bu hallerde, hiç tanımadığınız bir avukatın bilgisinden, yararlanma yerine, tanıdığınız bir avukatın hukuki yardımını istemeniz sizin yararınıza olacağı kanaatindeyiz.

 
Ziyaretçi Sayısı : 548083 Sayfa Gösterimi : 8259966 Online Kişi: 3