Adana Avukat İsmail Sari
Avukat İsmail Sarı
 
II-MAĞDUR (ŞİKÂYETÇİ) OLARAK HAKLARINIZ
C.M.K Madde 234

A) Soruşturma evresinde;

1- Delillerin toplanmasını isteme,

2- Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

3- Vekiliniz yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme,

4- C.M.K 153 üncü maddeye uygun olmak şartıyla vekiliniz aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5- Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

B) Kovuşturma evresinde; 

1- Duruşmadan haberdar edilme,

2- Kamu davasına katılma,

3- Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,

4- Tanıkların davetini isteme,

5- Vekiliniz yoksa baro tarafından kendinize avukat atanmasını isteme,

6- Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma haklarına sahipsiniz.
           
MAĞDUR OLARAK SİZ İSTEMESENİZDE AVUKAT GÖREVLENDİRİLECEK HALLER

1- Mağdur olarak, on sekiz yaşını doldurmamış iseniz,
2- Sağır veya dilsiz ya da meramınızı ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekiliniz de yoksa,

     Bu haklar, suçun mağduru veya şikâyetçisi olarak size anlatılıp açıklanmak

 
Ziyaretçi Sayısı : 548094 Sayfa Gösterimi : 8259977 Online Kişi: 13